Sídlo ČAPZ:
Panská 8, 110 00 Praha 1
tel./fax: +420 224 212 656

Terapeutická komunita Střítež

ČAPZ ve spolupráci s Denním psychoterapeutickým sanatoriem Ondřejov a o. s. Ondřej právě zřizuje terapeutickou komunitu pro psychotiky v jižních Čechách. Terapeutická komunita ve Stříteži v jižních Čechách je primárně určená patnácti lidem dlouhodobě nemocným schizofrenií. V ročním až dvouletém programu chce tyto lidi naučit sociálním a pracovním návykům a dovednostem nezbytně nutným k (opětovnému) zapojení do tzv. normálního života. Aktivity sestávají z individuálně navoleného denního režimu. Pacientům je pacientům k dispozici čtyřčlenný tým terapeutů-rehabilitačních pracovníků; všichni společně tvoří komunitu. Ta úzce spolupracuje s místními léčebnými zařízeními, úřady a sdruženími i firmami. Projekt je otevřený i dalším psychotickým pacientům, a to v rámci víkendových pobytů; i tady sleduje stejné cíle: integraci, antidiskriminaci a právo pacienta zvolit si vhodný druh léčby a podílet se na ní. Jde o první takovou komunitu v ČR; z toho plyne snaha o edukaci profesionálů, rodičů, veřejnosti…

Do budoucna zde chceme například vybudovat biofarmu a několik chráněných dílen, v nichž se bude pracovat s přírodními materiály. To však předpokládá nemalé investice do rekonstrukce hospodářských budov a pozemků. Oceníme proto jakoukoli pomoc z Vaší strany! Můžete nám pomoci se stavebními pracemi a úpravami, s technickým vybavením statku (nástroje a nářadí apod.), se zajištěním běžného provozu komunity (potraviny, nástroje, kancelářské vybavení…), s vybavením chráněných dílen (plánujeme keramickou, řezbářskou, případně i kožedělnou). Můžete nám tedy pomoci svojí dobrovolnou prácí a svými zkušenostmi, materiálním či finančním darem, kontakty na schopné a ochotné lidi…

Realizační tým
Garant projektu:
MUDr. Martin Jarolímek, DPS Ondřejov

Vedoucí rehabilitace:
MUDr. Martina Černá, DPS Ondřejov

Koordinátorka:
Andrea Studihradová

Vedoucí komunity:
Leona Korčáková

Terapeuti:
Marcel Mikula, Ondřej Skalický, Zuzana SlezákováDěkujeme za finanční podporu tohoto projektu:

Financed by the European Union's PHARE programme
Financováno z programu PHARE Evropské unie
Nros
Nadace CIVILIA
Nadace Civilia
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcíí ČR
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví ČR