Sídlo ČAPZ:
Panská 8, 110 00 Praha 1
tel./fax: +420 224 212 656
Právní poradenství Asociace může již sedmým nebem bezplatně využít každý člověk s prožitkem psychické krize nebo jeho rodinný příslušník. Výhodou (nikoli podmínkou) v přístupu ke službě je členství v Asociaci.

Od roku 2004 se Asociace snaží ve spolupráci s partnerskými organizacemi zřídit instituci "psychoombudsmana" v bohnické psychiatrické léčebně. Nová kancelář by měla i nadále zajišťovat právní servis a navíc více spolupracovat s lékaři a dalšími pomáhajícími profesemi.

PRÁVNÍ PORADNA

osobní konzultace
JUDr. Jaromíra Sedláčková

Každou první středu v měsíci
od 16.30 do 19.30
v ČAPZ, Panská 8, 110 00, Praha 1

Ostatní středy
od 16.30 do 19.30
V. koloně od 16.00 do 18.00, PL Bohnice, Praha 8.Poradna ČAPZ: