Sídlo ČAPZ:
Panská 8, 110 00 Praha 1
tel./fax: +420 224 212 656

LINKA PSYCHOPOMOCI - 224 214 214

9.00 - 17.00

Projekt - "SCHIZOFRENIE"
Linka psychopomoci poskytuje kromě telefonické intervence ucelené informace o duševních poruchách, způsobech jejich léčby a předává kontakty na poskytovatele péče v celé ČR. Je prokázáno, že úspěch terapie úzce souvisí s včasným rozeznáním a podchycením počínající psychické krize. Pracovníky linky jsou odborníci procházející pravidelnou supervizí; garantem projektu je Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov. Díky podpoře televizní a rozhlasovou kampaní se počet volajících od počátku pohyboval kolem pěti set za měsíc.

224 214 214

Zapojte se i vy! Napište si o informační materiály a pomozte nám je rozšířit mezi veřejnost. Uspořádejte jakoukoli akci, díky níž se lidé více dozví o péči o duševní zdraví, zejména pak o včasném záchytu nemoci.

Informace o schizofrenii i projektu najdete na www.psychopomoc.cz


Realizační tým
MUDr. Martin Jarolímek, Andrea Studihradová, Mgr. Kamila Strachoňová.

Podpora
Děkujeme za podporu:

Ministerstvo kultury ČR Ministerstvo práce a sociálních věcíí ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Nros Nadace Civilia Johnson & Johnson AstraZeneca Zentiva Eli Lilly ČR s.r.o. Nadace Via