Sídlo ČAPZ:
Panská 8, 110 00 Praha 1
tel./fax: +420 224 212 656

Kampaně

Cílem je poukázat na odmítanou propojenost světů tzv. normality a odlišností a vymýtit tak předsudky veřejnosti vůči nemocným lidem. Od roku 2000 připravuje Asociace dubnovou kampaň "Měsíc bláznovství", kterou se snaží poukázat na propojení těchto světů a zároveň odstranit stigma, jenž s sebou prožitá psychická krize nese. Ve spolupráci s českými i zahraničními organizacemi se Asociace podílí na dalších informačních a destigmatizačních kampaních. Připravuje kulturní a zábavní program - výstavy, koncerty, happeningy... Mimo to se celoročně snaží pořádat a koordinovat besedy na školách, v klubech a všude tam, kde je šance přiblížit veřejnosti problematiku duševních nemocí.

Měsíc bláznovství

DUBEN 2004
pátý ročník Měsíce bláznovství.

Hranice tzv. normálnosti a tzv. šílenství nejsou jasně dány - kus "blázna" je v každém z nás.

Naše destigmatizační kampaň se snaží upozornit veřejnost na fakt, že bláznit je lidské a člověk mající zkušenost s psychiatrií nemá a nesmí být stigmatizován, diskriminován.

Opět pořádáme výstavy, filmový festival, workshopy, besedy, literární čtení, koncerty, happeningy…

Program a podrobnosti budou postupně uveřejňovány v aktualitách a v Espritu.

Děkujeme za podporu:

Ministerstvo kultury ČR Ministerstvo práce a sociálních věcíí ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Nros Nadace Civilia Johnson & Johnson AstraZeneca Zentiva Eli Lilly ČR s.r.o. Nadace Via