Sídlo ČAPZ:
Panská 8, 110 00 Praha 1
tel./fax: +420 224 212 656

ČASOPIS ESPRIT

Od roku 1998 vydává Asociace měsíčník (nejen) pro duševní zdraví - ESPRIT. Slovo esprit značí ducha, elán, životní jiskru. A právě takový by Esprit chtěl být. Časopis má stálé rubriky (např. Právní okénko, Ostrůvky pozitivní deviace) a přináší ukázky literárních a výtvarných děl lidí s psychickou nemocí. Nadto je každé číslo zaměřeno na jedno ústřední téma z oblasti péče o duševní zdraví. Esprit má solidní předplatitelskou základnu a celonárodní distribuci.

Témata 2002
2002/1 Vliv vztahů na duševní zdraví; Vztah psychiatr a duševně nemocný
2002/2 Duševní zdraví v Evropě z perspektivy Světové zdravotnické organizace
2002/3 Přání a potřeby psychiatrických pacientů
2002/4 Deklarace o prosazování práv pacientů v Evropě
2002/5,6 Zásady pro ochranu psychicky nemocných osob a pro zlepšení péče o rozebráno! psychické zdraví
2002/7,8 Péče o duševní zdraví očima právníka
2002/9 Malý úvod do péče o duševní zdraví (speciální číslo)
2002/10 Právní jistoty v oblasti psychiatrické péče
2002/11 Je bláznivé být odlišný?
2002/12 Rodina a blízcí psychiatrického pacienta


Témata 2003
2003/1 Psychofarmaka a jejich vedlejší účinky
2003/2 Arteterapie
2003/3 Pracovní rehabilitace
2003/4 Stigma duševní nemoci
2003/5 Duchovno a duševno
2003/6 Role profesionálů v psychiatrii
2003/7 Sexuální život duševně nemocných
2003/8 Psychické zdraví seniorů
2003/9 Komunita
2003/10 Světový den duševního zdraví
2003/11 Děti a duševní zdravíobjednávka předplatného