Sídlo ČAPZ:
Panská 8, 110 00 Praha 1
tel./fax: +420 224 212 656

O nás

Česká asociace pro psychické zdraví byla založena v roce 1996 jako občanské sdružení uživatelů psychiatrické péče a jejich blízkých, poskytovatelů této péče a širší veřejnosti. ČAPZ je otevřená jednotlivcům i organizacím, laikům i odborníkům různých profesí v oblasti péče o duševní zdraví, uživatelům této péče, jejich rodinným příslušníkům a blízkým, všem, které tato oblast zajímá.

Poslání ČAPZ
  • Podporovat rozvoj moderních, humánních, komunitně orientovaných přístupů k lidem s duševní nemocí.
  • Vytvářet a podporovat politiku zasazující se o ochranu duševního zdraví, o budování, rozvoj a propojení jednotlivých složek komplexní péče o osoby s duševní nemocí.
  • Osvětovou a vzdělávací činností vytvářet prostor pro širokou diskusi a rozšiřovat tak představu občanů o vyhovujících službách v oblasti duševního zdraví.
  • Hájit a prosazovat zájmy svých členů a aktivně podporovat vytváření podmínek umožňujícím lidem duševně nemocným co nejvyšší participaci na životě společnosti.
  • Poskytovat prostor pro dialog mezi různými skupinami a zájmy v oblasti péče o duševní zdraví.
Základní údaje
Registrace u MV ČR: II/s-OS/1-28903/96-R
IČO: 63 83 50 37
číslo účtu: ČSOB 182 843 294/0300
počet individuálních členů: 267
počet kolektivních členů: 20


Aktuálně fungující web ČAPZ:


Děkujeme za podporu:
Ministerstvo kultury ČR Ministerstvo práce a sociálních věcíí ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Nros Nadace Civilia Johnson & Johnson AstraZeneca Zentiva Eli Lilly ČR s.r.o. Nadace Via