EU Sídlo ČAPZ:
Panská 8, 110 00 Praha 1
tel./fax: +420 224 212 656

DOKUMENTY

připravujeme

Etické kodexy:
Etický kodex České lékařské komory (ČLK)
Etický kodex psychologické činnosti (ČMPS)
Etický kodex pro zdravotní sestry
Etický kodex práv pacientů


Deklarace:
Zásady pro ochranu psychicky nemocných osob a pro zlepšení péče o psychické zdraví
Mezinárodní listina práv hospitalizovaných psychiatrických pacientů
Deklarace práv duševně postižených lidí
Deklarace lidských práv a duševního zdraví
Světová deklarace zdraví
Práva hospitalizovaných dětí
Práva tělesně postižených


Děkujeme za podporu:

Ministerstvo kultury ČR Ministerstvo práce a sociálních věcíí ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Nros Nadace Civilia Johnson & Johnson AstraZeneca Zentiva Eli Lilly ČR s.r.o. Nadace Via