EU Sídlo ČAPZ:
Panská 8, 110 00 Praha 1
tel./fax: +420 224 212 656

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ

Výkonná rada:

Prezident
MUDr. Martin Jarolímek

Viceprezidentky:
Mgr. Lucie Ripová a Mgr. Věra Dumková

Členové výkonné rady
Tomáš Adam, Jaromíra Davidová
Mgr. Bára Gecová
Blanka Kašparová
Ing. Radek Prouza
Jitka Velíšková

Výkonná ředitelka
Bc. Andrea Studihradová

Fundraising & PR
Mgr. Jakub Čihák

Manažerka
Zuzana Vosátková

Vedoucí kanceláře
Markéta Rajmonová

Terapeutická komunita Střítež
vedoucí: Lea Korčáková
terapeuti: Marcel Mikula, Ondřej Skalický, Zuzana Slezáková
.... podrobnosti .... ZDE

Revizní komise
Jiří Volf, Ivana Hamplová

Spolupracovníci
Luboš Kočvara, Aleš Křesťan, Simona Kratochvílová, Martin Ryba, Kamila Strachoňová, René Sýkora, Petr Třešňák, Ivana Šajbanová Právničky: Mgr. Lucie Ripová, JUDr. Jaromíra Sedláčková Účetní: Ing. Dagmar Zouharová